Blog > Komentarze do wpisu
Weganie żyją dłużej

Niektóre fizjologiczne skutki jedzenia mięsa.

Spożywanie mięsa zwiększa ryzyko nowotworu jelit, w wyniku obecności amoniaku, który powstaje podczas trawienia białka. Im więcej zjadamy białka, tym więcej powstaje amoniaku. Powoduje to m.in. obniżenie odporności organizmu, spowolnienie wzrostu normalnych komórek w większym stopniu niż komórek rakowych, negatywnie też wpływa na syntezę kwasu rybonukleinowego i dezoksyrybonukleinowego, co przyspiesza obumieranie komórek.

Badania wykazały, że liczba mutagenów w kale wegetarianów jest znacznie mniejsza niż w kale nie-wegetarianów.

Wśród chorób spowodowanych jedzeniem mięsa można wyróżnić m.in. salmonellozę, wągrzycę i trychinozę.

Owoce morza mogą również powodować różne choroby, w tym żółtaczkę typu A, dur brzuszny, cholerę, ,paralityczne i neurotoksyczne zatrucia i zaburzenia procesów trawiennych.

Rzeźnicy, będący wiele godzin w kontakcie z mięsem (bez rękawiczek), cierpią na różnego rodzaju choroby skóry i zakażenia (spowodowane skaleczeniami).

Po przejściu na dietę wegetariańską, korzystnie zmienia się flora bakteryjna w przewodzie pokarmowym.

Dieta wegańska zapewnia odpowiednie ilości protein, gdyż zawierają je wszelkie zboża, warzywa i owoce.

Większość protein zwierzęcych podnosi poziom kwasu moczowego. Wysoki jego poziom we krwi powoduje skazę moczanową.

Spożywanie mięsa jest jedną z głównych przyczyn powstawania kamieni w układzie nerkowo-moczowym. Wpływa również negatywnie na procesy chemiczne, zachodzące we krwi oraz na jej skład chemiczny. Człowiek, który je mięso zwierząt, wprowadza do swojego krwiobiegu: odpady przemiany materii zabitego zwierzęcia, zanieczyszczenia ze środowiska, hormony wydzielone pod wpływem stresu, który towarzyszył mu podczas transportu i uboju; toksyny oraz leki, które otrzymywało zwierzę przed śmiercią.

Warto też zauważyć, że weganie zwykle nie chorują na cukrzycę.

Z punktu widzenia ekonomii i związanych z nią problemów żywnościowych na świecie- dieta wegańska staje się najlepszym rozwiązaniem. Większość płodów rolnych jest przeznaczona na pokarm dla zwierząt hodowlanych. Wegańska dieta obniża koszty wyżywienia i straty spowodowane chorobami, wynikającymi z jedzenia mięsa, hodowli zwierząt (odór a farm, zatruwanie środowiska –gleby, wody, emisja gazów cieplarnianych – w tym najgroźniejszego metanu).

sobota, 28 listopada 2009, slq1

Polecane wpisy

Weganizm Weganizm

Weganizm